K77-85 nieuwe Kerk.JPGK79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPGK78 MFC de Klaproos.JPGK84 Augustinusweg richting centrum.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPGK81-83 Boterdijk met kerkhof.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPG

Notulen vergadering SiebengewaldsForum 13 maart 2013

Aanwezig: Herman Janssen, Jos Stammen, Diny Koks, Alfred Terwindt, Theo Custers, Theo Gramser, Theo Ruhl.
Notulen: Lilian Driessen.

 • Welkom door Herman.
 • Opmerking van Herman dat er veel stukken zijn binnen gekomen van de gemeente, het is volgens hem zaak dat er meer mensen nodig zijn bij het Forum.
 • Op 23 Mei 2013 zijn wij uitgenodigd voor een overleg met de gemeente, dit overleg is alleen bedoeld voor Siebengewald. Het is zaak om dit overleg goed voor te bereiden zodat ook aan de gemeente tijdig een agenda toegestuurd kan worden. Op deze agenda moeten volgens onze mening volgende punten zeker aan bod komen:
  • Trottoirs in kern Siebengewald van zeer slechte kwaliteit.
  • Verlichting Nieuweweg veer onder de maat.
  • Kruising Nieuweweg/ Boterdijk onoverzichtelijk door welkomsbord.
  • Snelheidsremmers Panneweg hebben niet het beoogde effect.
  • Doorgeven dat er veel klachten binnenkomen over parkeren “werkbusjes”.
  • Plaatsen bladcontainers in het “blad”seizoen.
  • Bewegwijzering in dorp.
 • Stand van zaken lopende items aan de hand van notulen van 28 November 2013.
  • Nieuweweg/Boterdijk: wordt mee genomen naar overleg gemeente, ligt volgens info stil tot 2018.
  • Snelheidsremmers Panneweg wordt meegenomen naar overleg gemeente.
  • Verdeling subsidiegelden goedgekeurd, voor subsidie Piet Roelofs wordt eind van het jaar bekeken of er nog extra subsidie gegeven kan worden.
   Voor subsidie oprichting Gilde van Alfred, Alfred is dringend op zoek naar mede-bestuursleden zodat akte kan passeren. Oproep plaatsen in Nieuwsbrief. Gilde is niet alleen voor Siebengewald maar voor heel de gemeente Bergen.
  • Overleg gemeente nieuw subsidiebeleid 13 December 2013 is niet door ons bezocht.
  • Boom Nieuweweg/Gochsedijk: subsidie is toegekend, nu nog bekijken wat voor een boom er moet
                     komen.
  • Website: Willem is niet aanwezig, is volgens Alfred ook niet nodig, er moet nu gekeken worden hoe website moet worden ingevuld, er moet bijvoorbeeld een goede welkomstsite worden gemaakt, Jos wil dit wel oppakken. Na de vergadering overleggen Jos, Alfred en Herman verder over invulling. Ook moet er gekeken worden naar foto’s voor deze website, eerst eens kijken wat er is, Theo Gramser is wel bereid om een paar foto’s te maken.
  • Fietsroutes: Hier wordt al jaren over gepraat voornamelijk door lokale horeca, Forum is van mening dat lokale horeca hier zelf overleg over kan voeren.
  • AED : AED voor Beltweg is in principe geen probleem, Herman heeft van gemeente toezegging. Het plaatsen bij Valcks op Beltweg is ook geen probleem. Overgeven aan Rode Kruis Siebengewald voor verdere afhandeling
  • Strategische regiovisie: Er zijn wat minder pleisterplaatsen dan in eerste instantie vermeld. Andere worden daardoor wat groter. Verder niet veel nieuws.
  • Openbaar vervoer :is opnieuw aanbesteed, wordt op nieuw aanbesteed in 2016.Meenemen naar overleg met gemeente,het laten staan van passagiers omdat het busje “vol”zit. Dit is in de vergadering van 28 November 2012 doorgegeven aan Peter Freij van de gemeente, hij zou het meenemen,navragen wat er mee is gedaan en of er een oplossing voor is gevonden. Klachten zijn er nog steeds.
  • Bladcontainers: gaat mee naar overleg met gemeente.
  • Collectes: Nog geen nieuws, in Well loopt het in Afferden gaan ze in 2014 ermee van start, geld wel alleen voor landelijke collectes.
  • Jeugdwerk: Diny had brief van Vic, waarin stond dat hij minder tijd kon besteden als in afgelopen jaren. Veel dingen lopen, is altijd ruimte voor overleg. Leo is gestopt in verband met studie en werk.
  • Nieuwsbrief: gaat Herman zich over buigen.
  • Infoborden/zuil: Nog geen concrete plannen.
  • Kascontrole:Wordt gedaan door Theo Gramser en Theo Custers.
 • Op de vraag van PK om overleg op 20 Maart 2013 over Ouderenbeleid,Jeugdzorg, subsidies en accommodatie beleid wordt verdeeld gereageerd, Politiek gekleurd? Advies niet gaan, Herman vind dat we misschien toch moeten gaan.
 • Op 20 Maart is er een vergadering met gemeente over accommodatie beleid, de volgende personen zijn bereid gevonden om hier aan deel te nemen. Jos Kersten (Voetbalver.),Nelly Stammen (gebruikers Gymzaal), Bart Janssen(Voorzitter Schoolraad),Jan v. Triel (MFC).
 • Math Loonen had nog een vraag of er iets gedaan kon worden aan het slecht zichtbaar zijn van huisnummers, ivm het niet kunnen vinden van het juiste huis door hulpdiensten .het forum is van mening dat dit een ieders eigen verantwoordelijk is.
 • Vraag over het aansluiten van huishoudens op glasvezelkabel in Siebengewald, Gemeente wil hiervan afzien. Kosten zouden tussen 1000-2000 Euro per aansluiting zijn. Alleen de Kern, kosten voor klant, 50 Euro bovenop abonnement.  Ziggo en UPC gaan niet over op glasvezel. Forum zou dan langs deuren moeten om te vragen of mensen over willen. Geen goed idee.
 • Schrijven gemeente over veranderingen in Jeugdzorg, schept verwarring, wat is nu precies wat ze van ons verwachten. Navragen.
 • Nieuw Subsidiebeleid gemeente:gaat er waarschijnlijk om,  om met verenigingen te brainstormen, en te discussiëren, gaat waarschijnlijk om betere controle, is natuurlijk altijd een goede zaak.
 • Rondvraag: Alleen Theo Ruhl wil weten of het hekwerk om het speeltuintje,  te realiseren aan de seringenstraat, om het hele grasveld wordt geplaatst. Dit is niet het geval, alleen om het speeltuintje zelf en dit is maar een gedeelte van het grasveld.
 • Vergadering wordt afgesloten.
 • Jos,Alfred en Herman overleggen nog even over invulling van website.