K79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPGK84 Augustinusweg richting centrum.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK77-85 nieuwe Kerk.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPGK81-83 Boterdijk met kerkhof.JPGK78 MFC de Klaproos.JPGK77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPG

Notulen vergadering SiebengewaldsForum 28 november 2012

Aanwezig: Diny Koks , Alfred Terwindt, Theo Custers, Hans Stammen, Karel Ingenbleek, Lilian Driessen, Peter Freij (gemeente), Herman Janssen, Jos Stammen.

 • Welkom door Herman Janssen.
 • Voor de gemeente woont Peter Freij een vergadering bij.
 • Stand van zaken lopende items :
  • Nieuweweg/Boterdijk: Volgens stukken gemeente over verlichting, riolering wordt er nog niets gepland op korte termijn. De “knuffelzone”voor fietsers, is minder dan 1 meter door de versmallingen, levert dit geen gevaarlijke situaties op?
   Gelijkwaardige kruising  Nieuweweg –Boterdijk, bord Welkom in Siebengewald ontneemt zicht fietsers, vooral kinderen hebben hierdoor slecht zicht en worden niet gezien.
   Jan Straatman kijkt naar aanpak Nieuweweg, een keer contact opnemen met hem om te bespreken wat zij doen en wat er  al is gedaan
   Ander punt verkeer: Door “snelheidsremmers”op Panneweg, weer meer “groot”verkeer over de Nieuweweg, dit kan toch niet de opzet zijn.
  • Verdeling subsidiegelden: voor 15 dec. aanvragen, zijn binnen.
   Forum bepaald hoe gelden worden verdeeld en waar ze naar toe gaan.
   Aanvragen binnen voor:-Fanfare, Boom hoek Nieuweweg-Gochsedijk, Natuurpad –Jos, Oprichting Gilde-Alfred ouderen kennis laten delen met kinderen zie www.gilde-nederland.nl
   Brief Gemeente over nieuw subsidiebeleid, vergadering 13 Dec.Well. Herman en Jos gaan erheen.
  • Hoek Nieweweg-Gochsedijk is aangeplant en bankjes zijn geplaatst. Voor boom is subsidie aangevraagd. Overleg met Jos van Triel.
  • Speeltuin Seringestraat:  Infoavond is geweest. Als speelseizoen start wordt het gerealiseerd.
  • Website: Willem Toonen is er mee bezig, zegt dat het een heel eind af is, nog niet gezien.
  • Fietsroutes: overleg Annelies Vonk. zijn genoeg ideeën. Siebengewald centraal.  Grensoverschrijdende routes. Jos en Herman zullen hierna kijken.
  • AED : Gemeente stelt geld beschikbaar om in buitengebied (Belt) AED te plaatsen, mits er minimaal 25 personen geregistreerd staan die een AED gebruikerscertificaat hebben. Dit is nu nog niet het geval. Er zijn nu herhalingscursussen van de afd. EHBO voor AED hulpverleners en deze mensen wordt meteen gevraagd een registratieformulier in te vullen. Hopelijk krijgen we er dan genoeg bij elkaar. Locatie zou misschien kunnen bij Fam.Valcks, nog niet gevraagd.
  • Strategische regiovisie: Maas Delteplan, Hoogwaterveiligheid. Kansen recreatie voornamelijk langs Maas.
   Opmerking gemeente: Openbaar vervoer wordt opnieuw aanbesteed, opmerking over laten staan van reizigers omdat het busje vol zit, wordt meegenomen naar gemeente.
  • Bladcontainers : wordt  als het nieuwe “blad”seizoen zich aandiend nagevraagd bij gemeente, of deze geplaatst kunnen worden.
  • Collectes: Centrale collectes- Afferden is er mee bezig, Brigitta gebeld, info komt digitaal via Herman.
   Zorgen voor  goede basis: Begin volgend jaar avond organiseren voor betrokkenen. (Hans en Lilian)
  • Jeugdwerk: Vic en Leo zijn nu jaar bezig, moet nu zonder gemeente steun gaan lopen. Welke rol moeten wij hier eventueel in spelen. Gemeente geeft aan dat we altijd op hun kunnen terugvallen.
  • Bewegwijzering binnen dorp: Hoe kom ik waar?
    Gemeente overleg met Weeze over aangeven Siebengewald.
  • Nieuwsbrief: werken met nieuwsbrief via grenskoerier van 14 Dec. meer mensen bereiken. Vergaderingen vermelden in Grenskoerier.
  • Infozuil . Waar en hoe ?
 • Rondvraag: Karel maakt opmerking over geparkeerde busjes op Seringenstraat. Niet vermelden in Grenskoerier, eerst naar de betrokkenen toe, contact geweest, verder kunnen wij er niets mee.
 • Kascontrole op agenda van volgende vergadering.
 • Data vergaderingen 2013:  13 Maart, 12 Juni, 11 September, 11 December.