K77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK84 Augustinusweg richting centrum.JPGK81-83 Boterdijk met kerkhof.JPGK77-85 nieuwe Kerk.JPGK78 MFC de Klaproos.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPGK79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPG

Notulen vergadering SiebengewaldsForum 12 juni 2013

Notulen vergadering 12 juni.

 • Op advies van de gemeente (6 juni) besluiten we ons verzoek om bladcontainers te plaatsen in te trekken.
 • Jos heeft de toegezegde subsidigelden afgehandeld.
 • Kruispunt Nieuweweg–Gochsedijk. Door het plaatsen van de rode beuk is dit project afgerond.
 • Is het mogelijk om bij het kruispunt Nieuweweg–Boterdijk een dergelijk pleintje te creëren. Verzoek is gelegd bij de gemeente.
 • Het is moeilijk om de contactpersonen in Siebengewald van de diverse collectes te achterhalen. Hans en Lilian hebben er  wel naar gekeken. Maar lang niet allemaal gevonden, loopt dus nog.
 • Kascontrole was nog niet gedaan.
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor duidelijke huisnummers. Deze zijn vooral in het buitengebied vaak moeilijk te zien. Binnen de gemeente is dit standpunt door alle dorpsraden ingenomen.
 • Infoborden wordt aan gewerkt. De gemeente wil graag een inventarisatie. Hier kunnen we ook de bewegwijzering meenemen.
 • Trottoirs. Lilian heeft een rondje gewandeld met gemeente. Er is geen geld voor nieuwe trottoirs, maar gevaarlijke situaties kunnen door bewoners worden gemeld bij gemeente en deze worden dan gerepareerd. Tijdens route gevonden gevaarlijke stukken, worden momenteel door gemeente gerepareerd.
 • Inrichting Nieuweweg verplaatst naar najaar. De gemeente maakt een dorpenronde. We willen vragen om het item verkeersveiligheid te bespreken. Dit geeft mogelijkheden om de inrichting Nieuweweg en Boterdijk te bespreken. Tevens kan de situatie Pannenweg onder de loep genomen worden.
 • Een punt om op te pakken: hoe kunnen we mensen stimuleren om ons dorp schoon te krijgen en te houden.