K77-85 nieuwe Kerk.JPGK84 Augustinusweg richting centrum.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPGK79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPGK78 MFC de Klaproos.JPGK81-83 Boterdijk met kerkhof.JPG

Notulen 11 september 2013 SiebengewaldsForum

 • Cijfers rondom inbraak, diefstal, ongelukken gegeven door Hette Broeksma (wijkagent) geven aan dat Siebengewald een veilig dorp is. Alleen het aantal gemelde ongevallen in 2013 (7 stuks) was hoger dan in voorgaande jaren (wijkagent). Geen actie.
 • De Nieuweweg  is een doorgaande weg ingericht als 30 km zone. De snelheid dient daarom ook niet sneller te zijn dan 30 km (wijkagent) Geen actie.
 • Verlichting op de Nieuweweg blijft een moeilijk punt (vergadering). Geen actie.
 • Augustinusweg wordt gebruikt als sluiproute. De verlichting is onder de maat. De weg is niet geschikt voor een groot aantal auto’s (vergadering) Meenemen in actieplan 2014 wijkagent.
 • De Kreeftenheide wordt gebruikt als sluiproute. De snelheid is regelmatig te hoog (vergadering). Meenemen in actieplan 2014 wijkagent.
 • Bord einde voorrangsweg is komend van Gennep niet te zien (let er maar eens op). De afstand tussen bord en kruising is wettelijk bepaald en mag niet te groot zijn. Meenemen in actieplan 2014 wijkagent.
 • Mogelijk een tweede bord plaatsen.Meenemen in actieplan 2014 wijkagent.
 • Ouderen en kinderen mijden de Nieuweweg (te gevaarlijk, worden gebruikt als snelheidsremmer. Meenemen in actieplan 2014 wijkagent.
 • Er wordt nog steeds gedeald in Siebengewald. Parkeerplaats MFC, Jans en bij de visvijver. Is al jaren punt van aandacht bij wijkagent. Meenemen in actieplan 2014 wijkagent.
 • Wijkagent vraagt om meer punten aan te geven voor een actieplan in 2014. Forum zorgt voor extra werving via de site en grenskoerier.
 • Het aantal vrijwilligers om te kunnen werken met een AED is nog steeds te weinig. Met name in de buitengebieden zijn er te weinig, ondanks actie van de EHBO. Forum zorgt voor extra werving via b.v. flyers of grenskoerier of internet.
 • Thomas Schax (Gemeente Bergen) geeft aan dat voor een evenement telkens 10 verkeersregelaars een code kunnen krijgen. Vergadering vraagt om ook Forum een code te geven. Deze code kan dan door 10 mensen gebruikt worden. Deze 10 mensen vormen een buffer voor andere evenementen Verenigingen aanschrijven en communiceren. Met thomas Schax afspraken maken hoe te regelen.
 • Ingekomen stukken: Proteion 30 september 9.30 uur lezing over: Eenzaamheid, hoe maak ik het bespreekbaar. Is reeds in grenskoerier geplaatst door Proteion. Geen actie, was ter info.
 • Ingekomen stuk: Oproep door Stichting Maatschappij en veiligheid om personen en verhalen aan te dragen voor de mr Pieter van Vollenhovenpenning. Doorgeven aan voorzitter Herman Janssen of doorschuiven naar volgend jaar.
 • Ingekomen stuk: Themabijeenkomst Burgerinitiatieven Personenvervoer Noord- en Midden Limburg
  Woensdag 2 oktober 16.30 uur in Sevenum. Wie van het Forum gaat er naar toe?
 • Ingekomen stuk: Kern met Pit. Herman Janssen geeft Folders af bij grote verenigingen in Siebengewald.
 • Actiepunten  vergadering 6 juni gemeente:
  • Gemeente:   bewegwijzeringsborden in Siebengeqwald
  • Forum: Opstellen lijstje met infoborden / bewegwijzering.
  • Trottoirs in Siebengewald aangeven waar problemen zijn. Is uitgevoerd door Lilian en er wordt aan gewerkt.
  • Nieuweweg: er wordt nog te snel gereden. Snelheid controleren en registreren. Aangestuurd door gemeente.
  • Gemeente: Parkeren bij MFC langs de Gochsedijk. Gemeente geeft politie de opdracht om te verbaliseren.
  • Forum Hoe ziet Siebengewald er uit in 2030. Forum gaat in overleg met bewoners.
  • Forum Meer jeugd betrekken bij dorpenronde B&W. Forum gaat in overleg met jeugd.

Actiepunten vergadering 12 juni SiebengewaldsForum:

 • Jans heeft op eigen terrein een barricade gebouwd om sluipverkeer te stoppen. Situatie was te gevaarlijk. Gemeente had toegezegd voor een permanente oplossing te zorgen. Forum ondersteunt Jans en neemt contact op met de gemeente.
 • Kascontrole nog uitvoeren. Afspraken maken.
 • Inrichting Nieuweweg, Boterdijk en Pannenweg verplaatsen naar najaar. B&W vragen om verkeersveiligheid als item mee te nemen in de dorpenronde.
 • Hoe kunnen we mensen stimuleren om ons dorp schoon te krijgen en te houden? Algemeen stuk zetten op de site en in de grenskoerier. Een ieder moet hierin zijn eigen weg kiezen.
 • Lijst goede doelen is aangevuld met een naam.  Mail sturen naar Peter Frey om meer namen van contactpersonen boven water te krijgen. 


Accomodatiebeleid:

Uitleg werkwijze is gegeven.  17 september overleg met welzijnscommissie gemeente. Vergadering heeft tips aangedragen om ons verhaal sterk te krijgen. We zetten in om de gymzaal te behouden, zonder financiële risico’s voor de nieuwe beheerder. Uitleg zie site SiebengewaldsForum.  17 – 9. Pleidooi behoud gymzaal welzijnscommissie.


Wandelvierdaagse 2014.

Afferden, Wellerlooi, Nieuw Bergen en Siebengewald doen mee. Corina Robben, Lidy van den Hove en Patricia Laurensen zitten in de werkgroep. 8 oktober volgende vergadering.

9 september Siebengewald 2030.

Avond slecht bezocht door de jeugd. Enkele punten kwamen naar voren:
- Zorg voor betaalbare woningen voor de jeugd (b.v. apartementen).
- Ondernemers moeten we koesteren in Siebengewald. Initiatieven ondersteunen (ook de gemeente).
- Aanwezige jeugd had geen moeite met intensieve landbouw.
- Ook de zorg in Siebengewald moet op peil blijven om er te blijven wonen. - Aantal deelnemers was te laag. Volgende keer ook via Facebook werven.
- Jeugd vragen om de site ook via Facebook te communiceren, dit om de jeugd geïnteresseerd te krijgen.


Infoavond over Siebengewald in 2030. -

Bepalen doelgroepen om gericht te benaderen:
o Jeugd.
o Ouders met jonge kinderen (WOK).
o Gezinnen met grotere kinderen.
o Ouderen (KBO)
o Ondernemers.
Herman Janssen en Oscar Huizinga werken dit verder uit.  Datum volgt.

Sluiting.