K77-85 nieuwe Kerk.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPGK81-83 Boterdijk met kerkhof.JPGK78 MFC de Klaproos.JPGK79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPGK84 Augustinusweg richting centrum.JPG

Agenda 26 november 2014

Agenda vergadering SiebengewaldsForum.
26 november 2014.
MFC ‘De Klaproos’
20.00 uur.
1. Opening / vaststellen definitieve agenda.
2. Notulen 10 september.
3. Lopende acitviteiten
- Accommodatiebeleid stand van zaken.
- Wandelvierdaagse.
- stand van zaken  Venterra.
- Gezamenlijke collectie stand van zaken.
4. SiebengewaldsForum: hoe gaan we verder?
5. Opzet subsidie 2014.
6. Bezoek gemeente op 13 januari . (8 december was niet haalbaar)
7. Rondvraag.
9. Sluiting.