K81-83 Boterdijk met kerkhof.JPGK77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPGK78 MFC de Klaproos.JPGK84 Augustinusweg richting centrum.JPGK77-85 nieuwe Kerk.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPG

Toekomst gymzaal Siebengewald

Accommodatiebeleid. De gymzaal blijft, maar onder voorwaarde!

Stand van zaken 3 september 2013.

Elk dorp heeft voor de zomervakantie vergadert en suggesties ingediend.
De suggesties hadden betrekking op de toekomstvisie van scholen, gymzalen en gemeenschapshuizen.
Siebengewald had 2 opties:

  • Behoud gymzaal en laten beheren door MFC.
  • Gymzaal verdwijnt en binnen de school wordt een nieuwe ruimte ingericht.

Op 26 augustus waren alle plannen doorgerekend en werden de plannen gepresenteerd.
Met het behoud van de gymzaal en een efficiënter beheer (door het MFC) kon Siebengewald € 3000 besparen. Dit was het enige voorstel dat goedkoper was dan de huidige situatie. Afferden en  Wellerlooi hadden alleen duurdere oplossingen (ook totaal andere situaties).  De overige dorpen hadden geen gymzaal om te verliezen.

Op 3 september heeft Burgemeester en wethouders het volgende voorstel gedaan (ter goedkeuring aan de welzijnscommissie en de raad:

  • Ze nemen 3 MFC’s in hun bekostiging op: te weten de Buun, de Asseldonck en de Klaproos.
  • Ze nemen 2 gymzalen in hun bekostiging op: te weten de Asseldonck en de Buun.

De overige gymzalen (Siebengewald, Afferden en Wellerlooi)  en buurthuizen (Iedershuus en ’t Luukske) moeten door de eigen dorpsbevolking beheert gaan worden. Ze worden min of meer geschonken aan de bevolking. De gemeente wil er voor een periode van 5 jaar voor zorgen dat de gebouwen veilig benut kunnen worden. Daarna moeten oplossingen gevonden zijn voor de gebouwen. Eventueel particulier of met een andere partij.

Wellerlooi en Afferden waren zwaar teleurgesteld. Van hun plannen komt niets terecht.
Voor Siebengewald  is het belangrijk dat we op 17 september meer zekerheid krijgen van  de gemeentelijke bijdrage van de gymzaal. Hierover is nog alles echt duidelijk.
Ons voorstel van behoud gymzaal en beheer door MFC lijkt het dus te gaan halen. Het kan echter niet zo zijn dat we op deze manier ons MFC op kosten jagen. We moeten daar van tevoren duidelijkheid in hebben en het moet voor alle partijen acceptabel blijven.

17 september vind de volgende ronde plaats.