K77-85 nieuwe Kerk.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPGK81-83 Boterdijk met kerkhof.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPGK77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPGK78 MFC de Klaproos.JPGK84 Augustinusweg richting centrum.JPG

16 januari komen Burgemeester en Wethouders op bezoek

De dorpenronde zal zich afspelen in MFC De Klaproos. Aanvang is om 19.30 uur en het einde is rond 22.00 uur.
Het programma ziet er als volgt uit.

19.30 uur welkom en introductie
20.00 uur discussie met aanwezigen
21.00 uur afronding discussie met plenaire conclusie/aandachtspunten per dorp
21.10 uur einde pauze
22.00 uur einde vragen deel voor portefeuillehouders

In het eerste gedeelte, zeg maar voor de pauze, gaat het om een algemeen actueel onderwerp. In dit geval is dat “Kracht van het dorp”. Hieronder wordt uitgelegd wat we eronder verstaan.

Kracht van het dorp
Zelfredzaamheid en kracht van de samenleving zijn actuele thema’s voor alle gemeenten in Nederland. Gemeenten krijgen steeds meer taken van de Rijksoverheid, maar moeten deze met minder financiële middelen uitvoeren. Betrokkenheid en inzet van inwoners zijn van groot belang om de leefbaarheid in de samenleving gezamenlijk hoog te houden.

Daarnaast krijgen gemeentelijke overheden in toenemende mate ook voor andere beleidsvelden minder financiën ter beschikking vanuit de Rijksoverheid. Wanneer er minder geld te besteden is volgt automatisch de vraag wat de kerntaken zijn die hiervoor uitgevoerd moeten worden. Deze taken moeten vanuit een wettelijke verplichting gerealiseerd worden, of vanuit het gemeentelijke beleid. De gemeente Bergen heeft zowel de koers voor het gemeentelijke beleid, als de kerntaken voor de eigen gemeente in 2013 onderzocht. De koers voor de gemeente is vastgelegd in een visie die reikt tot 2030. Centrale aandachtspunten hierbij zijn: natuurlijk ondernemen en het sociale domein. De kerntaken die tot deze aandachtsgebieden behoren, inclusief de taken die wettelijk verplicht zijn, komen tot uiting in de in november vast te stellen begroting.

Tijdens de dorpenronde zal een toegankelijke en heldere presentatie gegeven worden over bovenstaande uitdaging voor Bergen. Deze presentatie vormt de inleiding van een discussie dat het college, met inzet van een gespreksleider, met de aanwezigen zal voeren. De volgende vragen staan tijdens de discussie centraal: Hoe houden we de leefbaarheid in de dorpen hoog? Wat is de kracht van de samenleving in combinatie met de (kern)taken van de gemeente en de beschikbare financiële middelen.

De tweede ronde is het soort van “vragenuurtje” of “spreekuur op locatie”. Alles kan en mag gevraagd worden aan het college.