K77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPGK77-85 nieuwe Kerk.JPGK79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPGK78 MFC de Klaproos.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPGK84 Augustinusweg richting centrum.JPGK81-83 Boterdijk met kerkhof.JPG

11 december vergadering bij MFC "De Klaproos"

Op 11 december vergadert het SiebengewaldsForum in het MFC ‘De Klaproos’.

Om 20.00 uur beginnen we met de vergadering. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Accommodatiebeleid: stand van zaken.
  • Wandelvierdaagse gemeente eind juni.
  • Stand van zaken rondom subsidies 2013.
  • Voorbereiding komst gemeente 16 januari 2014 naar Siebengewald. Dit om vragen en opmerkingen tijdig naar Burgemeester en Wethouders te sturen.

Iedereen is uitgenodigd om deze avond bij te wonen.