K84 Augustinusweg richting centrum.JPGK79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPGK81-83 Boterdijk met kerkhof.JPGK77-85 nieuwe Kerk.JPGK78 MFC de Klaproos.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPG

De gymzaal stand van zaken 13 maart 2014

Op donderdag 13 maart heeft er een overleg plaats gevonden tussen de ambtenaren van de gemeente, afgevaardigden van de Stichting MFC, Arno Broekman (SKBO) en Herman Janssen (SiebengewaldsForum).
De stichting MFC heeft in dit overleg aangegeven geïnteresseerd te zijn om de gymzaal voorlopig te exploiteren. De voorwaarden waaronder dit zou moeten gebeuren, worden geformuleerd. Ook is er overleg met het SKBO om te zien of ze met deze voorwaarden mee kunnen.

Jammer dat we op dat moment vlak voor de verkiezingen zaten, want de politiek beloofde op dat moment allerlei dingen. Voordat daden bij de woorden gevoegd konden worden, was de verkiezingstijd weer voorbij. Toch zijn we met een positief gevoel uit elkaar gegaan.
Zoals het er uit ziet, wil de gemeente ervoor garant staan dat de komende vijf jaar de gymzaal veilig gebruikt kan worden. Het grote probleem blijft het groot onderhoud dat er wellicht aan zit te komen. Alleen door een meer efficiënt gebruik van de zaal, zal de gemeente genegen zijn om in de toekomst te kijken welke mogelijkheden er alsnog zijn. Dit betekent dus dat de gehele Siebengewaldse bevolking dit initiatief moet gaan ondersteunen. Dan bestaat er een kans om ook over 5 jaar de gymzaal voor een langere te behouden.

In dorpen als Afferden en Wellerlooi zijn de problemen veel groter. Met name Wellerlooi staat dichter bij een goede oplossing dan wij. Ook in Afferden zijn er initiatieven om zaken als dorp aan te pakken. Siebengewald staat voor de uitdaging om ook hier eensgezind zaken aan te pakken.