K78 MFC de Klaproos.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK81-83 Boterdijk met kerkhof.JPGK77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPGK84 Augustinusweg richting centrum.JPGK79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPGK77-85 nieuwe Kerk.JPG

Huisnummers in het buitengebied

Regelmatig horen we opmerkingen over het feit dat huisnummers in het buitengebied niet leesbaar zijn. Dit betekent dat b.v. een ambulance moeite heeft om het juiste adres te vinden.

Dit probleem is aangekaart bij een overleg van de dorpsraden binnen de gemeente Bergen. Ook is er al aandacht voor gevraagd door de gemeente. Als SiebengewaldsForum willen we het meenemen in het overleg met B&W in juni. De politiek die op dit moment gevoerd wordt, is dat het de verantwoordelijkheid van eenieder is om het huisnummer goed leesbaar te hebben. Dit willen we graag aan de inwoners meegeven.