K81-83 Boterdijk met kerkhof.JPGK84 Augustinusweg richting centrum.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPGK78 MFC de Klaproos.JPGK77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPGK77-85 nieuwe Kerk.JPGK79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPG

Subsidie

Gelden voor verbetering leefbaarheid in Siebengewald.

Ook in 2012 heeft het SiebengewaldsForum een subsidiebedrag verdeeld om de leefbaarheid in Siebengewald te verbeteren. Om hiervoor in aanmerking te komen roepen wij vanaf eind augustus iedereen met een goed idee op om te reageren. Aan welke eisen moet de aanvraag voldoen:

  • De gelden zijn bedoeld om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren.
  • In principe moet elke inwoner van Siebengewald gebruik kunnen maken van het initiatief of er in ieder geval van kunnen genieten.
  • Elke aanvraag dient samen te gaan met een offerte of een concrete kostenraming.
  • Het moet gaan om een eenmalige aanschaf of een aanschaf van zaken die jarenlang meegaan en dan vervangen moeten worden.

Enkele voorbeelden van zaken die niet in aanmerking komen:

  • Bijdrage in onderhoudskosten of arbeidskosten van een bepaald project. Deze kosten komen elk jaar terug en we kunnen niet elk jaar ondersteunen.
  • Aanschaf van zaken voor een besloten vereniging die geen openbare functie heeft.

Het SiebengewaldsForum wil half december in een gesloten vergadering de gelden verdelen over de aanvragen die binnen komen. Het totaalbedrag bedraagt € 3500,00. U zult begrijpen dat zaken betreffende openbare veiligheid en het aanzien van ons dorp, bij ons voorrang zullen hebben.

Aanvragen kunnen gemaild of gestuurd worden naar secretaris / penningmeester, zie het contact menu van deze site, of klik hier.